ENGLISH | DEUTCH      
CEVING s.r.o.
Váš partner v úpravě a zpracování nerostných surovin   
 

 

  STUDIE, PROJEKTY, REALIZACE

Spolecnost Ceving s.r.o. zajištuje podle specifických požadavku zákazníku zpracování studií v rozsahu od jednoduchého rozpracování ideového zámeru až po detailní studie obsahující strojní, stavební, ekonomickou a ekologickou cást. Na studii navazují v prípade dalšího pokracování projekcní práce na predprojektu, projektu pro stavební povolení a realizacním projektu. Završením je pak zajištení výstavby, dodávek, montáží a uvedení do provozu navrženého technologického souboru.

Kromě návrhu a realizací nových linek tvoří nemalou část dodávek společnosti Ceving s.r.o. také projekty a realizace rekonstrukcí starších zařízení s cílem dosáhnout zvýšení výkonu, zlepšení kvality vyráběného produktu a snížení výrobních nákladu.

Společnost Ceving s.r.o. poskytuje svým zákazníkům veškeré služby od odběru a vyhodnocení vzorku, provedení technologických a provozních měření, přes poloprovozní oveření vhodnosti navržené technologie, až po dodávky a realizaci linek a zajištění servisu a dodávek náhradních dílů. Při spolupráci s naší společností máte vždy jistotu, že všichni pracujeme ve Vašem zájmu a k Vaší spokojenosti.

CEVING s.r.o.
Nábřeží PFB 14
750 02 Přerov
CZECH REPUBLIC
tel./fax: +420 581 217 146
tel./fax: +420 581 219 107

© Ceving s.r.o. 2003, made by: Eprojekt s.r.o