ENGLISH | DEUTCH      
CEVING s.r.o.
Váš partner v úpravě a zpracování nerostných surovin   
 

  PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Společnost Ceving s.r.o., založená v roce 1996, se zabývá inženýrsko - obchodní činností (konstrukce, projekce, dodávky, inženýring) ve strojírenství, predevším v oblasti zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot. Hlavní zaměření společnosti spočívá v řešení problematiky zdrobňování (drcení, mletí), třídění (mechanické, vzduchoproudé), sušení a dopravy zrnitých a práškových materiálů. Ve své činnosti společnost Ceving s.r.o. využívá dlouholetých odborných zkušeností svých specialistů získaných při realizaci řady dodávek pro tuzemské i zahraniční zákazníky. Naši odborníci pomáhají řešit specifické požadavky zákazníků od ideového návrhu přes zpracování technické dokumentace až po výrobu, montáž a uvedení do provozu.

Společnost Ceving s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní technologické linky i jednotlivé stroje pro zpracování a výrobu drcených a mletých vápenců, kameniva a písku, vápna, vápenného hydrátu, cementu, omítkových smesí, keramických jílů, živcu a jiných surovin a produktu úpravárenského průmyslu. Ve svém výrobním programu má moderní a vysoceúčinné stroje a zařízení vlastní konstrukce vyvinuté na základě dlouholetých zkušeností a poloprovozních testu. Kromě dodávek strojů ze standardního výrobního programu muže spolecnost Ceving s.r.o. nabídnout i atypická rešení pro speciální požadavky zákazníků. Velmi významnou oblastí činnosti společnosti je také provádění rekonstrukcí starších provozů s výraznými ekonomickými přínosy pro konečného uživatele.

Cílem činnosti společnosti Ceving s.r.o. je dosáhnout spokojenosti svých zákazníků dodávkami technologií a strojů, které co nejefektivněji zajistí splnění jejich náročných požadavku moderním technickým řešením s nízkými nároky na investice, energie a obsluhu při vysoké kvalitě konečného produktu.

© Ceving s.r.o. 2003, made by: Eprojekt s.r.o